بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

 

دلايل ارجحيت گلاس‌آينومر بر ساير سمان‌ها بعنوان Base و Lining

دکتر ابراهیم دوستی

WWW.DENTALUNIQUE.COM

تا سال 1970 كه از سيمانهاي سيليكات بطور وسيعي استفاده مي‌شد ـ با تمام معايبي كه داشت، عود پوسيدگي كمتري مشاهده مي‌شد. گلاس آينومر علاوه‌ بردارا بودن خصوصيات كاريواستاتيك بالا، معايب سيمانهاي سيليكات را هم ندارد و اخيراً با پيدايش نوع Light-Cure آن، تحولي در دندانپزشكي پديد آمد.(1)

گلاس آينومر بخاطر حلاليت كمتر، باند شدن با عاج وسيل كردن حفره و جلوگيري از Microleakage، كمك به نداشتن حساسيت بعد از ترميم، آزادكردن فلورايد و كم كردن عود پوسيدگي، راديو اوپك‌بودن، C.S بالاي حدود 11000-17000 PSI كه از خردشدن و يا ترك‌ زير ترميم‌هاي آمالگام جلوگيري ميكند و زمان سخت‌شدن كوتاه (حدود 1 دقيقه در نوع Light-Cure) بر سيمانهاي ديگر بعنوان Liner , Base  ارجحيت دارد.(2)

وقتي كه سمان با مقدار زياد پودر مخلوط مي‌شود، مي‌تواند به عنوان جانشين عاج و يك جزء مهم در كل ترميم، عمل نمايد.(3)

گلاس آينومرها توانايي پوشاندن (Masking) زمينه سياهي را بدون زائل‌كردن نماي طبيعي ترميم دارند.(4,5)

مواد ترميمي زيبايي نوع 2 (خود سخت شونده و اصلاح شده بارزين)، داراي هماهنگي رنگ و شفافيت مناسبي مي‌باشند، البته شفافيت سمان‌هاي خود سخت شونده، پس از چند روز حاصل مي‌شود. در صورت انتخاب رنگ صحيح، جايگزيني دقيق ماده و شكل دادن نهايي ماده پس از 24 ساعت، شفافيت ترميم رضايت بخش مي‌باشد.(3)

گلاس‌آينومر نوع Light-cure در مقايسه با سيمان پلي كربوكسيلات نسبت به رطوبت مقاوم‌تر بوده و سايش سطحي و نفوذ مواد رنگي در اين نمونه‌ها كمتر مشاهده شد و عامل زمان بعد از Mixing هم تاثير چنداني در ميزان تخريب ندارد.

نشان داده شده است كه سخت كردن با نور، حساسيت به آب سمان‌هاي گلاس‌آينومر اصلاح شده با رزين را در مراحل اوليه نسبت به سمان‌هاي گلاس‌آينومر معمولي كه با واكنش اسيد ـ باز سخت مي‌شوند، كاهش مي‌دهد.(6,7)

 

منابع:

1.    شاپور نظيري ـ س، شاهوردياني ـ ب: سيمانهاي گلاس آينومر در دندانپزشكي ترميمي، پايان‌نامه دكترا، شماره 150، مركز آموزش علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، سال تحصيلي 72-1371.

2. Crisp S., Lewis B. G. Properties of glass-ionomer cement formations. J. Dent. Res. 1975; 3:125.

3. صميمي پ، فتح‌پور ك. چسبندگي در دندانپزشكي، چاپ اول، اصفهان، ماني 1381؛ فصل پنجم: 143و138.

4. Luiz Narciso Baratieri et al. The sandwich technique, and alternative treatment for tetracycline stained teeth: a case report. J. Quintessence Int. 1991; 22(12): 929-933.

5. Luiz Narciso Baratieri et al. The sandwich technique, and alternative treatment for tetracycline stained teeth: a case report. J. Quintessence Int. 1991; 22(12): 929-933.

6.  Eliades G & Palaghias G. In vitro characterization of visible light-cured glass ionomer liners. Dental Materials, 1993; 9(3): 198-203.

7. Cho E, Kopel H & White SN. Moisture susceptibility of resin modified glass ionomer materials. Quintessence International, 1995; 26(5): 351-358.

 

  بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

 

 

The Official Website of Dr. Ebrahim Dousti  |  Desined by F.R.Javan  2011