بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

كاربرد گلاس‌آينومر در فيشورسيلنت و ترميم دندان‌هاي شيري

دکتر ابراهیم دوستی

WWW.DENTALUNIQUE.COM

استفاده از گلاس آينومر بعنوان بستن و مهروموم كردن شيارهاي دنداني Fissure Sealant- Therapy توسط Wilson , Mclean در سال 1974 بيان گرديد. قدرت اتصال اين مواد با مينا و عاج، همراه با خاصيت آزادسازي فلورايد و نفوذ اين يونها به ميناي اطراف توجه دندانپزشكان را بخود جلب كرد.(1)

در كشورهاي اروپايي با  استفاده از گلاس‌آينومر بعنوان (Fissure Filling) نتايج بهتري گرفتند در شيارهاي عميق كه احتمالاَ پوسيدگي هم داشته باشد، تميزكردن شيارها و تزريق گلاس‌آينومر به داخل شيارهاي مشكل و در مواردي غير ممكن است براي اين منظور با فرز الماسي ظريف و باريكي شيارها را كمي عريض‌تر كرده و بعد به كمك سوند و گذراندن نور (Fiberoptic) از نظر وجود پوسيدگي آنرا مورد بررسي قرار مي‌دهيم  و در صورت وجود پوسيدگي خيلي آرام با فرز فولادي بر مي‌داريم. آماده‌سازي توسط اسيدپلي اكريليك انجام داده، بعد شستشوي كامل براي دبري‌ها و خرده‌هاي عاجي و سپس خشك ميكنيم. گلاس‌آينومر نوعي Cermet را تزريق كرده و بعد از 5 دقيقه اضافات آنرا برمي‌داريم. اگر چه اين گلاس‌آينومر همرنگ دندان نيست ولي بعد از 5 تا 7 سال مورد مطالعه برخلاف آمالگام هيچ خوردگي (Corrosion) نداشته و از نظر سايش سطحي هم قابل قبول بوده و در هيچ موردي پوسيدگي مشاهده نشد.(2,3)

استفاده از گلاس‌آينومر در ترميم دندانهاي شيري از جهت جلوگيري از پوسيدگي در دندانهاي دائمي مجاور و همچنين از اين نظر كه برخلاف آمالگام در تهيه حفره براي ايجادگير احتياج به توسعه حفره نداريم قابل توجه مي‌باشد.(1)

       Philips , Croll گلاس‌آينومر Cermet را براي ترميم حفرات كلاس 1 و 2 دندانهاي شيري بكار بردند. آنها مشاهده كردند كه اكثر شكست‌ها در Isthmus هاي باريك حفرات كلاس 2 بخاطر شكنندگي گلاس‌آينومر اتفاق مي‌افتد ولي در حفرات كلاس 1 قابليت خوبي دارد. براي همين منظور در صورت استفاده از آن در حفرات كلاس 2 بايد از زواياي تيز و باريك احتراز شود و ما رجينال ريج ترميم شده را كمي از تماس اكلوژن كوتاه ميكنيم تا در اثر فشارهاي اكلوزالي شكسته نشود.(4)

       Foreman استفاده از گلاس‌آينومر Conventional را براي ترميم حفرات گلاس III دندانهاي كانين شيري و بعنوان روكش دندانهاي شيري (Direct Bonded Crown) با كراون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي سلولوئيدي توصيه مي‌كند.(1)

مواد بابيس گلاس‌آينومر بخش بسيار مهمي از دندانپزشكي ترميمي كودكان داراي مراقبت‌هاي دنداني حداقل اما داراي ريسك فاكتورهاي پوسيدگي بالا مي‌باشد.(5)

 

منابع:

1.    شاپور نظيري ـ س، شاهوردياني ـ ب: سيمانهاي گلاس‌آينومر در دندانپزشكي ترميمي، پايان نامه دكترا، شماره150، مركز آموزش علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، سال تحصيلي 72-1371.

2.      Theodore P. Croll. Glass-ionomers for infants, children and adolescents. JADA 1990; 120: 65-68.

3.      W. F. P. Malone, D. L. Koth. Tylman's Theory and Practice of Fixed Prosthodontics, Eigth edition 1989.

4.      Theodore P. Croll, Ralph W. Philips. Six years experience with glass-ionomer -silver cermet cement. J. Quintessence Int. 1991; 22(10): 783-93.

5.        كريگ، رابرت جي، مواد دندانپزشكي ترميمي، مهرداد بركتين، عطيه فيض. تهران: شايان نمودار، 1382؛ فصل8: 165.

بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

 

 

The Official Website of Dr. Ebrahim Dousti  |  Desined by F.R.Javan  2011