بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

كاربرد گلاس‌آينومر به عنوان Core Build up, Luting Agent و ترميم Marginal Casting defects

دکتر ابراهیم دوستی

WWW.DENTALUNIQUE.COM

Luting Agent:

گلاس‌آينومرهاي TypeI كه به اين منظور بكار ميروند داراي ذرات پودر كوچكتري نسبت به TypeII مي‌باشند (15 ميكرون و يا كمتر) و به دو صورت Water-Settable و نوع Conventional كه به صورت پودر ـ مايع مي‌باشد در دسترس است. خصوصيات فيزيكي مثل Type II مي‌باشد و فقط نوع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌Watter-Settable آن زمان كاركردن (Working Time) بيشتر و Setting-Time كمتري نسبت به TypeII دارد. Flow بيشتري داشته و بخاطر ذرات  ريز پودر آن Film Thickness كمتري نسبت به TypeII دارد. اكثراً دندانپزشكان از گلاس آينومر بعنوان سمنت‌كردن Castingها استفاده مي‌كنند.(1)

مزاياي سمان‌هاي گلاس‌آينومر به عنوان سمان چسباننده ترميم‌هاي غيرمستقيم، شامل موارد زير مي‌باشد:(2)

- ضخامت لايه‌اي نهايي مناسب به علت جريان يافتن اين نوع سمان

- انحلال نسبتاً كم در محيط دهان

- استحكام كششي و مقاومت به سايش برابر با سمان فسفات روي

- آزاد سازي مداوم فلورايد

- زيست سازگاري با بافت پالپ و لثه

سمان‌هاي گلاس‌آينومر به خوبي به مينا، استاينلس استيل، پلاتين پوشش داده شده با اكسيد قلع و آلياژ طلا اتصال مي‌يابد. مقدار حلاليت و تجزيه سمان‌هاي گلاس‌آينومر كه از طريق آزمايش ADA در آب اندازه‌گيري شده به طور كلي بيشتر از مقادير اندازه‌گيري شده مربوط به سمان‌هاي ديگر بود. ولي هنگامي كه اين سمان در اسيد لاكتيك N001/0 آزمايش گرديد، مقدار حلاليت و تجزيه در مقايسه با مقادير مربوط به سمان‌هاي زينك فسفات و زينك پلي اكريليك كاملاً كمتر بود. مقاديري كه توسط آزمون‌هاي حلاليت و تجزيه در اسيد مشخص شد به خوبي با ارزيابي‌هاي كلينيكي سازگاري داشت.(3)

Core Build Up:

مواد مختلفي بعنوان Build up در دندانهايي كه قسمت اعظم نسج‌ دندان تخريب‌ شده مورد استفاده قرار ميگيرد، آمالگام و اخيراَ كمپوزيت‌هاي ماكروفيلد (Macrofilled) بطور معمول براي

اين منظور بكار برده ميشود. با عرضه‌شدن نوع جديد گلاس‌آينومر (Cermet Cement) توجه بيشتري به استفاده از آن به منظور Build up گرديد. طبق تحقيقات Matson در سال 1986 ، 50% از دندانپزشكان از Cermet به منظور فوق استفاده مي‌كنند در حاليكه مطالعات لابراتواري كمي در حمايت از اين استفاده كلينيكي به منظور build up انجام گرديده است.(1)

دكتر طالقاني و Beinfelder طي مطالعات لابراتواري (In Vitro) در سال 1988 نشان دادند كه گلاس‌آينومر نوع Cermet مقاومت كافي در مقابل شكست و كنده‌شدن (displacement)داشته و بعنوان Core Build up در دندانهاي خلفي كه حداقل 2 ميلي‌متر از عاج قسمت كرونالي باقي مانده باشد ايده‌‌آل است.

البته بايد قبول كرد كه فقط قدرت باندينگ گلاس‌آينومر با نسج دندان نمي‌تواند به تنهايي در مقابل فشار زياد اكلوزالي مقاومت كند و اين بوسيله تقويت گلاس‌آينومر بوسيله پاراپست‌ها ميسر مي‌باشد. بنابراين در دندانهايي كه تحت درمان اندودنتيك قرار گرفته‌اند استفاده از حداقل دوپاراپست متباعد از هم كه حداكثر Extention را داخل گلاس‌آينومر داشته باشند و در دندانهاي زنده هم استفاده از پين‌هاي داخل عاجي براي تقويت سيمان توصيه مي‌شود.(1)

 

ترميم نقص‌هاي مارجين Castingها:

نقص مارجين Castingها اعم از كراون‌ها و اينله‌ها در اثر سائيدگي (Erosion)، پوسيدگي و يا در اثر سمنت‌كردن نادرست بوجود مي‌آيد. اگر اين نقص‌ها از نظر اندازه كوچك بوده و Fitness رستوريشن قابل قبول باشد، ترميم آن نقص بر تعويض رستوريشن ترجيح خواهد داشت مخصوصاَ اگر دندان مربوط به پاية پروتز ثابت چند واحدي و يا پروتز پارسيل باشد و نقص در اثر سايش باشد و نه پوسيدگي.(1)

Philips طي مطالعات خود در سال 1982 از گلاس‌آينومر type II و نوع Cermet براي ترميم اين نقصها استفاده كرد گلاس‌آينومر را بخاطر همرنگ‌ دندان بودن، قدرت باند شدن با نسج‌ دندان و ترشح فلورايد و نوع Cermet را در موارديكه زيبايي مورد نظر نباشد بخاطر خصوصيات فيزيكي بالا تجويز مي‌كند.(4)

 

منابع:

1.    شاپور نظيري ـ س، شاهوردياني ـ ب: سيمانهاي گلاس‌آينومر در دندانپزشكي ترميمي، پايان‌نامه دكترا، شماره 150، مركز آموزش علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، سال تحصيلي 72-1371.

2.                  صميمي پ، فتح پور ك. چسبندگي در دندانپزشكي، چاپ اول، اصفهان، ماني 1381؛ فصل پنجم: 140.

3.        كريگ، رابرت جي، مواد دندانپزشكي ترميمي، مهرداد بركتين، عطيه فيض. تهران: شايان نمودار، 1382؛ فصل20: 450.

4. Carlson, TJ, Cochran MA. Effectiveness of direct restorative materials in repairing cast restorations J. Operative Dent. 1986; 11:143-146.

بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

 

 

The Official Website of Dr. Ebrahim Dousti  |  Desined by F.R.Javan  2011