بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

كاربرد گلاس‌آينومر در چسباندن بندها و براكت‌هاي ارتودنسي

دکتر ابراهیم دوستی

WWW.DENTALUNIQUE.COM

گرچه استفاده از گلاس‌آينومر در ارتودنسي متداول نگرديده و بنظر مي‌رسد كه علت اصلي آن هزينه بالاي گلاس‌آينومر باشد، ولي دارابودن بعضي از خواص آنرا ماده ايده‌‌آل در درمانهاي ارتودنتيك مي‌نمايد.

كمپوزيت‌ها كه چسبندگي آن از نوع مكانيكال و متكي به تكنيك اسيداچ مي‌‌باشد، بعلت باند ميكرومكانيكال كه با ميناي اچ شده دارد موقع جدا كردن (Debonding) براكت موجب شكستها و تركهاي ريزمينائي شده و بعد از تميز و پاليش‌كردن دندانها شاهد خراش‌ها و تراش‌هايي بر روي مينا مي‌باشيم. گلاس‌آينومر برخلاف رزين قابليت چسبندگي فيزيكو شيميايي به مينا را بدون هيچ آماده سازي داشته و بهمين علت جداكردن براكتها سهل‌تر انجام گرفته و با يك پاليش‌ ساده هيچ خراشي روي مينا ايجاد نمي‌كند. از طرف ديگر دكلسيفيكاسيون اطراف باندها و براكتهاي ارتودنتيك هنوز هم يكي از مشكلات مهم بحساب مي‌آيد سيمانهاي گلاس‌آينومر مي‌‌تواند بعلت آزاد‌سازي يون فلورايد مانع دکلسيفيه‌ شدن مينا و ايجاد پوسيدگي ثانويه‌ گردد اين خاصيت بلافاصله بعد از قراردادن گلاس‌آينومر شروع شده و يون فلورايد روي نسوج اطراف گلاس‌آينومر حتي تا فواصل دورتر نيز تاثير مي‌گذارد.

تاكنون هيچ واكنش پوستي در برابر گلاس‌آينومر مشاهده نشده، حال آنكه مواردي از اين واكنشها در برابر رزين‌هاي كمپوزيتي ديده شده است.

همچنين گلاس آينومرها طبق تحقيقات انجام شده توسط Hotz در سال 1977 و White در سال 1986 قدرت چسبندگي به فلزات غير قيمتي را دارند.

با توسعه گلاس‌آينومرهاي نوع Light- Cured با زمان سخت‌شدن سريع و كامل باعث افزايش قدرت باندينگ سيمان بانسج دندان و افزايش سختي گلاس‌آينومر شد و به همين ميزان موجب كاهش حساسيت نسبت به رطوبت و دهيدراتاسيون گرديد كه با اين خصوصيات استفاده از آن در ارتودنسي بيش از پيش مطرح گرديد.

مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه قدرت باندينگ (Bond Strength) گلاس‌‌آينومر با مينا و همچنين قدرت چسبندگي آن با براكت و بندها بيشتر از قدرت پيوستگي (Cohesive Strength) خود گلاس‌آينومر مي‌باشد و قدرت باندينگ با مينا بوسيله آماده‌سازي سطح دندان بوسيله اسيد پلي آكريليك 10 درصد به منظور رفع كردن آلودگي‌هاي و دبري‌ها افزايش مي‌يابد.

ماكزيمم مقدار مقاومت (Shear Strength) كه براي يك باندينگ موفقيت‌آميز براي براكت‌هاي ارتودنسي‌ لازم مي‌باشد 7 مگا پاسكال مي‌‌باشد. و هر دو نوع گلاس‌آينومرهاي Conventional و Light-cure داراي مقاومت كافي براي اين منظور مي‌باشند. اما نوع Light-cure بخاطر setting سريع و قدرت باندينگ زيادتر ترجيح داده مي‌شود.(1)

سمان‌هاي گلاس‌آينومر سلف كيور براي سمان دائم كراون‌هاي PFM، بريج‌ها، اينله‌هاي فلزي، انله‌ها، كراون‌ها، سمان كردن پست، سمان كردن رستوريشن‌هاي پرسلني و چسباندن وسايل ارتودنسي تجويز دارد. يك محصول لايت جهت باندينگ مستقيم براكت‌هاي ارتودنسي و بندها پيشنهاد مي‌گردد.(2)

 

منابع:

1.    شاپور نظيري ـ س، شاهوردياني ـ ب: سيمانهاي گلاس‌آينومر در دندانپزشكي ترميمي، پايان‌نامه دكترا، شماره 150، مركز آموزش علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، سال تحصيلي 72-1371.

2.        كريگ، رابرت جي، مواد دندانپزشكي ترميمي، مهرداد بركتين، عطيه فيض. تهران: شايان نمودار، 1382؛ فصل20: 452.

 

بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

 

 

The Official Website of Dr. Ebrahim Dousti  |  Desined by F.R.Javan  2011