بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

تاثير Thermocycling بر مارجينال آداپتاسيون گلاس‌آينومر

دکتر ابراهیم دوستی

WWW.DENTALUNIQUE.COM

تغييرات دما كه در محيط دهان به دلايلي نظير حرارت، مواد غذايي و يا حرارت حاصل از تنفس وجود دارد مي‌تواند باعث افزايش استرس وارد بر بين ماده ترميمي و مينا گردد و اين امر بر روي چسبندگي و باندبين اين مواد و دندان تاثير مي‌گذارد. بعلاوه اگر سيمانهاي گلاس‌آينومر تحت تاثير تغييرات ابعادي (diementional change) قرار گيرند گپي بين گلاس‌آينومر و دندان ايجاد شده و پيشرفت خواهد كرد. تحقيقاتي در زمينه اثرات تغيير دما بر روي گلاس‌آينومرها بعمل آمده است. در اين تحقيقات نمونه‌هاي مورد آزمايش توسط دستگاه بخصوصي در شرايط مختلفي از نظر تغييرات دما قرار گرفت. اين تغييرات مي‌تواند از 5 درجه سانتيگراد تا 60 درجه سانتيگراد باشد نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان مي‌دهد كه بعد از عمل Thermocycling (تخريب كمي در ناحيه interface بين مينا و گلاس‌آينومر بوجود مي‌آيد) مشخص شده كه هيچ نوع درزي (Gap) بين گلاس‌آينومر و نسوج دندان بر اثر Thermocycling حاصل نمي‌شود. و اين نشانگر ثبات باند بين گلاس‌آينومر و دندان مي‌باشد كه با تغييرات دما دچار تخريب نخواهد شد. تمام گلاس‌آينومرها موقع سخت شدن تمايل به Shrinkage دارند. گلاس‌آينومرها موقع setting به مقدار كمي دچار تغييرات حجمي مي‌شوند مگر اينكه در محيط با رطوبت بالا انبساط خفيف آن، انقباض حاصل از زمان setting را جبران كند. اين وضعيت بطور نرمال در محيط دهان صورت مي‌گيرد به غير از افرادي كه تنفس دهاني دارند. از طرفي انبساط در اثر حرارت كمي در مقايسه با مواد ترميمي ديگر دارد، بنابر دلايل فوق نشت كناره‌اي در حدفاصل گلاس‌آينومر و نسج دنداني در مقايسه با مواد ترميمي ديگر كمتر مي‌باشد.

اخيراً leakage بين گلاس‌آينومر و نسج دنداني در استفاده از آن بعنوان base زير كمپوزيت مطرح گرديده كه آن بعلت shrinkage موقع پليمريزاسيون كمپوزيت‌ها و تحت تاثير قرار گرفتن باند گلاس‌آينومر با دندان مي‌باشد، چنانچه مي‌دانيم قدرت باندينگ گلاس‌آينومر با نسوج دنداني تقريباً نصف قدرت چسبندگي كمپوزيت با ميناي اچ شده مي‌باشد.(1)

خصوصيت ويژه گلاس‌آينومر اين است كه modulus آن شبيه عاج است همچنين داراي ضريب انبساط قابل مقايسه با ساختمان دندان مي‌باشد.(2)

 

بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

 

 

The Official Website of Dr. Ebrahim Dousti  |  Desined by F.R.Javan  2011