بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

تطابق مارجينال سيمانهاي گلاس‌آينومر

دکتر ابراهیم دوستی

WWW.DENTALUNIQUE.COM

مارجينال ليكيج در اطراف پركردگيها يكي از مشكلات اساسي در كلينيك مي‌باشد اين نفوذ مي‌تواند باعث حساسيت دندان ترميم شده، تغيير رنگ دندان، عود پوسيدگي. ضايعات پالپي تسريع فساد و از بين رفتن بعضي از موارد ترميمي شود. بيشتر مواد دنداني، درجات مختلفي از leakage را بعلت تغييرات ابعادي (Dimentional change) و فقدان تطابق كافي با ديواره‌هاي حفره از خود نشان مي‌دهند. از نظر تئوريك، مهر و موم بدون leakage در صورتي امكان‌پذير است كه بين ماده ترميمي و نسج دندان چسبندگي موجود باشد. ولي دستيابي به چسبندگي و باند شيميايي بسيار مشكل بوده ايجاد چنين باندي بخصوص در محيط دهان با اشكالات فراواني مواجه مي‌شود. سيمانهاي گلاس‌آينومرها در سال 1972 عرضه گرديد نظر متخصصين را بخود جلب كرد گلاس‌آينومر قدرت تشكيل باندهاي adhesive بين گروه كربوكسيليك و يون‌هاي كلسيم نسج دندان را دارند و از نظر تئوريك مي‌توانند Marginal leakage موجود در حفرات استاندارد را كاهش دهند.(1)

اين خاصيت توسط محققين زيادي از جمله kidd-Andrews و Maldon در سال 1978 و Powis در سال 1985 و Gordon در سال 1986 با استفاده از متدهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته، آنها Seal محكم و دائمي در مدت يكسال كه مطالعه كرده بودند بين گلاس‌آينومر با نسج دندان مشاهده كردند هيچ يك از مواد ترميمي مورد مطالعه اين خاصيت را نداشته حتي چند مورد نشت در كمپوزيت مشاهده گرديد علاوه بر اين پوسيدگي در دندانهاي مجاور هم بعلت آزاد شدن فلورايد كمتر شده بود.(3)

تحقيقاتي توسط Anthony H.L. در زمينه تطابق گلاس‌آينومر در استفاده از آن بعنوان Liner در قسمت لثه‌اي حفرات كلاس 5 كه به عاج ختم مي‌شود انجام گرفت، بر روي 40 دندان مولر، 80 حفره كلاس 5 كه به حد عاج رسيده باشد درست كرد و در تمام آنها از گلاس‌آينومر بعنوان Lining استفاده كرد. (در اين مطالعه از يك نوع گلاس‌آينومر auto-set و دو نوع Light-cure استفاده كرد) و سپس سطح مينايي اچ شده و از رزين‌هاي كمپوزيتي بصورت يك لايه نازك روي آنها استفاده گرديد بعد سطح آنرا پرداخت كرده، طوريكه گلاس‌آينومر در حد مارجين‌ها expose شود. بعد از 300 بار Thermocycling بين درجات 4 و 55 درجه سانتيگراد گلاس‌آينومر Light-cure ميكروليكيج خيلي كمتري را نسبت به نوع auto-set نشان دادند و

تغيير محسوسي در انواع گلاس‌آينومرهاي مورد استفاده لايت كيور مشاهده نشد و Pretreatment آنها توسط اسيد پلي اكريليك براي برداشتن Smear layer تاثيري در ميكروليكيج ندارد.(4)

تحقيقات مشابهي توسط R.Holtan اين نتايج را تاييد مي‌كند كه مارجينال ليكيج در گلاس‌آينومر Light-cure به مقدار قابل توجهي كمتر از نوع auto-set مي‌باشد.(5)

       گلاس آينومرها در نسبت‌هاي بالاي P/L داراي ميزان انتقال حرارتي كمي بيشتر از عاج مي‌باشند (0017/0) و مي‌توان گفت كه يك عايق حرارتي خوب و يك ماده Isotropic و هموژن مي‌باشند.(6)

منابع:

1.    شاپور نظيري ـ س، شاهوردياني ـ ب: سيمانهاي گلاس‌آينومر در دندانپزشكي ترميمي، پايان‌نامه دكترا، شماره 150، مركز آموزش علوم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، سال تحصيلي 72-1371.

2.        كريگ، رابرت جي، مواد دندانپزشكي ترميمي، مهرداد بركتين، عطيه فيض. تهران: شايان نمودار، 1382؛ فصل8: 161.

3.      Fuks A. B., Hirschteld Z.Marginal adaptation of glass-ionomer cements. J. Prosthetic Dent. 1986; 49: 356-360.

4.      Anthony H. L. Tjan. Microleakage at gingival dentin margins of class V composite restorations lined with light cured glass-ionomer cement. JADA 1990; 121: 706-8.

5.      R. Holtan Microleakage at gingival dentin margins of class V composite restorations lined with light-cured glass-ionomer cement. JADA 1990; 21(2): 117-21.

6.      Braden M. Thermal diffusivity of glass-ionomer cements. J. Dent. Res. 1987; 66: 1040-1043.

 

بازگشت به صفحه مقالات    |     دریافت فایل مقاله با فرمت Doc

 

 

The Official Website of Dr. Ebrahim Dousti  |  Desined by F.R.Javan  2011